JM Chinese เครื่องเทอร์โมมิเตอร์ วัดไข้ อุณหภูมิ

1,850 บาท
ค่าจัดส่ง
50 บาท
ผู้ขายจัดส่งเอง 50  บาท
สินค้า
กรุณาเลือก สินค้าของสินค้าก่อน
จำนวน - +
เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดไข้
ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิร่างกาย วัดไข้
หน้าจอแบบดิจิตอล
รับประกัน 7 วัน มีปัญหาเปลี่ยนเครื่องใหม่

ราคาขายเครื่องละ 1850 บาท

ทางร้านเหลือ 75 เครื่องสุดท้าย

ค่าจัดส่งเครื่องละ 50 บาท +เพิ่มเครื่องละ 10 บาท