เนื้อปูพาสเจอร์ไรส์ โดย วิยะเครป

2,150 บาท
ค่าจัดส่ง
200 บาท
ผู้ขายจัดส่งเอง 200  บาท
สินค้า
กรุณาเลือก สินค้าของสินค้าก่อน
จำนวน - +

จำกัดการซื้อมากสุดจำนวน 50 ชื้น ต่อ 1 คำสั่งซื้อ

เนื้อก้อนใหญ่พิเศษปูม้า น้ำหนักสุทธิ 454 กรัม
เป็นส่วนประกอบของเนื้อก้อนปูม้า 20-30 ชิ้น / กระป๋อง
อายุการจัดเก็บที่ 18 เดือน

...........................
เนื้อก้อนใหญ่ A ปูม้า น้ำหนักสุทธิ 454g
เป็นส่วนของเนื้อกรรเชียงใหญ่ A ปูม้า พาสเจอร์ไรส์ บรรจุกระป๋อง มีจำนวน 30-40 ก้อน ต่อกระป๋อง อายุการจัดเก็บที่ 18 เดือน

...........................
เนื้อก้อนใหญ่ปูม้า น้ำหนักสุทธิ 454g
เป็นเนื้อกรรเชียงก้อนใหญ่ปูม้า พาสเจอร์ไรส์บรรจุกระป๋อง มีจำนวน 40-50 ก้อน ต่อกระป๋อง อายุการจัดเก็บที่ 18 เดือน

...........................
เนื้อก้อนปูม้า น้ำหนักสุทธิ 454 กรัม
เนื้อก้อนปูม้า เป็นส่วนของกรรเชียงปูม้า พาสเจอร์ไรส์บรรจุกระป๋อง
มีจำนวน 75-110 ก้อน ต่อกระป๋อง
อายุการจัดเก็บ ที่ 18 เดือน
...........................

เนื้อก้อนแตกปูม้า น้ำหนักสุทธิ 454 กรัม
เป็นส่วนของเนื้อก้อนแตก ผสมกับเนื้อตัวปูม้า พาสเจอร์ไรส์
บรรจุกระป๋อง อายุการจัดเก็บที่ 18 เดือน

...........................
เนื้อตัวปูม้า น้ำหนักสุทธิ 454 กรัม
เป็นส่วนของเนื้อตัวปูม้าชิ้นเล็ก พาสเจอร์ไรส์บรรจุกระป๋อง อายุการจัดเก็บที่ 18 เดือน

...........................
เนื้อก้ามปูม้า น้ำหนักสุทธิ 454 กรัม
เป็นส่วนผสมของเนื้อก้าม ข้อก้าม และขาปูม้า พาสเจอร์ไรส์
บรรจุกระป๋อง อายุการจัดเก็บ 18 เดือน

...........................
เนื้อก้อนใหญ่ปูม้า น้ำหนักสุทธิ 227 กรัม
เป็นส่วนของเนื้อกรรเชียงใหญ่ปูม้า พาสเจอร์ไรส์
บรรจุกระป่องพลาสติก มีจำนวน 30-40 ก้อน ต่อกระป๋อง อายุการจัดเก็บที่ 12 เดือน

...........................
เนื้อก้อนปูม้า น้ำหนักสุทธิ 227 กรัม
เป็นส่วนของเนื้อกรรเชียงปูม้า ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์
บรรจุกระป๋องพลาสติก มีจำนวน 40-50 ก้อน ต่อกระป๋อง อายุการจัดเก็บที่ 12 เดือน

...........................
เนื้อก้อนแตกปูม้า น้ำหนักสุทธิ 227 กรัม
เป็นส่วนของเนื้อก้อนแตกปูม้า ผสมกับเนื้อตัวชิ้นใหญ่ ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ บรรจุลงกระป๋องพลาสติก อายุการจัดเก็บที่ 12 เดือน

...........................
เนื้อตัวปูม้า น้ำหนักสุทธิ 227 กรัม
เป็นส่วนขอเนื้อตัวปูม้า ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ บรรจุลงกระป๋องพลาสติก
อายุการจัดเก็บที่ 12 เดือน

...........................
เนื้อก้ามปูม้า น้ำหนักสุทธิ 227 กรัม
เป็นส่วนผสมของเนื้อก้าม ข้อก้าม และขาปูม้า ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์
บรรจุลงกระป๋องพลาสติก
อายุการจัดเก็บที่ 12 เดือน

ขนส่ง Inter Express ราคา 200 ทั่วประเทศ ใช้เวลาจัดส่ง 3-4 วันทำการ
โดยจัดเก็บแช่เย็นที่อุณหภูมิ 0-3 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาการขนส่ง และการจัดเก็บ