หมั่นโถ โดย วิยะเครป

56 บาท
ค่าจัดส่ง
200 บาท
ผู้ขายจัดส่งเอง 200  บาท
สินค้า
กรุณาเลือก สินค้าของสินค้าก่อน
จำนวน - +

จำกัดการซื้อมากสุดจำนวน 50 ชื้น ต่อ 1 คำสั่งซื้อ

บรรจุ ถุงพลาสติก
มีจำนวน 6 ลูก/ แพ็ค
น้ําหนักสทุธิ 300 g

ขนส่ง Inter Express ราคา 200 บาท ใช้เวลาจัดส่ง 3-4 วันทำการ

อายุการจัดเก็บ (เก็บแช่แข็งที่อุณหภูมิ -18 c หรือต่ำกว่า)