ที่ตักน้ำผึ้ง by Cafe Stationn

21 บาท
ค่าจัดส่ง
70 บาท
ผู้ขายจัดส่งเอง 70  บาท
สินค้า
กรุณาเลือก สินค้า ของสินค้าก่อน
จำนวน - +

จำกัดการซื้อมากสุดจำนวน 100 ชื้น ต่อ 1 คำสั่งซื้อ

"ที่ตักน้ำผึ้งเล็ก (Small Honey Dipper)" ขนาด L 8cm. น้ำหนัก 10
กรัม

"ที่ตักน้ำผึ้งใหญ่ (Big Honey Dipper)" ขนาด L 9cm. น้ำหนัก 15
กรัม

--------------------
ค่าส่งเริ่มต้น 35 บาทจร้า

#ที่ตักน้ำผึ้ง #ที่ตักน้ำผึ้งเล็ก #ที่ตักน้ำผึ้งใหญ่