เขียง by Cafe Stationn

85 บาท
ค่าจัดส่ง
70 บาท
ผู้ขายจัดส่งเอง 70  บาท
สินค้า
กรุณาเลือก สินค้าของสินค้าก่อน
จำนวน - +
"เขียงสี่เหลี่ยม 6""x9"" (Rectangle Board)" ขนาด W 6" x L 9" น้ำหนัก (Weigth (gram) 342 กรัม

"เขียงด้ามจับแหลม (Serving Board with Handle)" ขนาด W 5.5"xL 6.5" (include handle 11") น้ำหนัก (Weigth (gram) 410 กรัม

"เขียงด้ามจับมน (Serving Board with Handle)" ขนาด "5.5""x7""(include handle 11"")" น้ำหนัก (Weigth (gram) 435 กรัม

"เขียงด้ามจับแหลม 8""x9""(Serving Board with Handle)"
ขนาด "8""x9""(include handle 16"")"(Weigth (gram) 515 กรัม

"เขียงสั้นหูกลม (Small Serving Board with Ring)" ขนาด L 15xW 14.5 cm. (include ring 20 cm.) น้ำหนัก (Weigth (gram) 310 กรัม

"เขียงสั้้นหูกลมใหญ่เจาะหลุม (Divided Serving Board with Ring)"ขนาด 8" x 10" น้ำหนัก (Weigth (gram) 629 กรัม

"เขียงลูกแกะ (Baby Sheep Board)" ขนาด W 8" x L 8" น้ำหนัก (Weigth (gram) 274 กรัม

"เขียงกลมขอบหยัก (Scallop Circle Board)" ขนาด Dia 8"
น้ำหนัก (Weigth (gram) 441 กรัม

"เขียงก้อนเมฆใหญ่ (Big Cloud Board)" ขนาด W 7" x L 10" x T 0.5" น้ำหนัก (Weigth (gram) 579 กรัม

"เขียงกลมวางเค้ก 12"" (Cake Board 12"")" ขนาด Dia 12" น้ำหนัก (Weigth (gram) 819 กรัม

"เขียงเหลี่ยมเซาะร่อง 8"x8" (Square Board 8"x8") ขนาด W8"xH8"xT1cm. น้ำหนัก (Weigth (gram) 346 กรัม

"เขียงเหลี่ยมมีด้าม (Board with handle)" ขนาด W8"xL12"xL include handle 15" x T 1.5cm. น้ำหนัก (Weigth (gram) 600 กรัม

"เขียงหลุม (Divided Board)" ขนาด 4.5"x8" น้ำหนัก (Weigth (gram) 204 กรัม

"เขียงหัวใจ (Divided Heart Board)" ขนาด 8" x 10" น้ำหนัก (Weigth (gram) 448 กรัม

"เขียงกระเป๋าเซาะร่อง (Bag Board)" ขนาด 10" x 15" น้ำหนัก (Weigth (gram) 1,012 กรัม

"เขียงหัวมน 6"" x 12"" (Ring Board 6""x12"")" ขนาด 6" x 12" น้ำหนัก (Weigth (gram) 387 กรัม

"เขียงหัวมน 6"" x 16"" (Ring Board 6""x16"")" ขนาด 6" x 16" น้ำหนัก (Weigth (gram) 613 กรัม

"เขียงติดเปลือก 8""-10"" (Natural Board)" ขนาด Dia 8"-10" น้ำหนัก (Weigth (gram) 400 กรัม

"เขียงติดเปลือก 10""-12"" (Natural Board)" ขนาด Dia 10"-12"
น้ำหนัก (Weigth (gram) 600 กรัม

"เขียงติดเปลือก 12""-15"" (Natural Board)" ขนาด Dia 12"-15" น้ำหนัก (Weigth (gram) 900 กรัม

--------------------
ค่าส่งเริ่มต้นที่ 35 บาท
วิธีทำความสะอาด ล้างน้ำไม่ได้ เช็ดทำความสะอาดเท่านั้น

#เขียงสี่เหลี่ยม #เขียงด้ามจับแหลม #เขียงด้ามจับแหลม #เขียงสั้นหูกลม #เขียงสั้้นหูกลมใหญ่เจาะหลุม #เขียงลูกแกะ #เขียงกลมขอบหยัก #เขียงก้อนเมฆใหญ่ #เขียงกลมวางเค้ก #เขียงเหลี่ยมเซาะร่อง #เขียงเหลี่ยมมีด้าม #เขียงหลุม #เขียงหัวใจ #เขียงกระเป๋าเซาะร่อง #เขียงหัวมน #เขียงติดเปลือก