ถาด by Cafe Stationn

80 บาท
ค่าจัดส่ง
70 บาท
ผู้ขายจัดส่งเอง 70  บาท
สินค้า
กรุณาเลือก สินค้าของสินค้าก่อน
จำนวน - +

จำกัดการซื้อมากสุดจำนวน 100 ชื้น ต่อ 1 คำสั่งซื้อ

"ถาดเหลี่ยม 5""x7""(Rectangle Plate 5""x7')" W 5"xL 7"
"น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)"163

"ถาดเหลี่ยม 5""x8""(Rectangle Plate 5""x8')" ขนาด (Size) 5" x 8" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)"210

"ถาดเหลี่ยม 5""x8""ไม้จามจุรี (Acacia Wood)(Rectangle Plate 5""x8')"
" ขนาด (Size) 5" x 8"" "น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)"195

""ถาดเหลี่ยมยาว 4""x9""(RectanglePlate 4""x9"")"" ขนาด (Size) 4"x9"" "น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)"123

"ถาดเหลี่ยม 5.5""x9""(Rectangle Plate 5.5""x9"")" ขนาด (Size) 5.5"x9"" "น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)"144

"ถาดเหลี่ยม 5""x10""(Rectangle Plate 5""x10"")"" ขนาด (Size) 5"x10"" "น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)"273

"ถาดเหลี่ยม 5""x12""(Rectangle Plate 5""x12"")"" ขนาด (Size) 5"x12"" "น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)"310

"ถาดเหลี่ยม 7""x10""(Rectangle Plate 7""x10"")"" ขนาด (Size) 7"x10"' "น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)"362

"ถาดเหลี่ยม 7""x10""ไม้จามจุรี (Acacia Wood)(Rectangle Plate 7""x10"")"" ขนาด (Size) 7"x10"" "น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)"280

"ถาดเหลี่ยม 7.5""x9.5""(Rectangle Plate 7.5""x9.5"")"" ขนาด (Size) 7.5"x9.5"" "น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)"399

"ถาดเหลี่ยม 8""x12""(Rectangle Plate 8""x12"")" ขนาด (Size) 8"x12" "น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)" 590

"ถาดเหลี่ยม 8""x12""ไม้จามจุรี (Acacia Wood)(Rectangle Plate 8""x12"")" ขนาด (Size) 8"x12" "น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)" 441

"ถาดเหลี่ยม 10""x14""(Rectangle Plate 10""x14"")" ขนาด (Size) 10"x14" "น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)" 1500

"ถาดเหลี่ยม 12""x16""(Rectangle Plate 12""x16"")" ขนาด (Size) 12"x16" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)" 1,102

"ถาดเหลี่ยม 14""x18""(Rectangle Plate 14""x18"")" ขนาด (Size) 14"x18" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)" 1,364

"ถาดเหลี่ยม 5""x5"" (Square Plate 5""x5"")" ขนาด (Size) 5"x5" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)" 123

"ถาดเหลี่ยม 6""x6"" (Square Plate 6""x6"")" ขนาด (Size) 6"x6" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)"256

"ถาดเหลี่ยม 8""x8"" (Square Plate 8""x8"")" ขนาด (Size) W 8"xL 8" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 450

"ถาดเหลี่ยม 10"" (Square Plate 10"")" ขนาด (Size) 10"x10" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 522

"ถาดเหลี่ยม 12"" (Square Plate 12"")" ขนาด (Size) 12"x12" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 865

"ถาดเหลี่ยม 8""*8"" ไม้จามจุรี (Acacia Wood) (Square Plate 8"")" ขนาด (Size) 8*8 น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 364

"ถาดเหลี่ยม 10""ไม้จามจุรี (Acacia Wood) (Square Plate 10"")" ขนาด (Size) 10*10 น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 502

"ถาดทรงขนมปัง (Bread Plate)" ขนาด (Size) W 7" x L 8" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 327

"ถาดแอปเปิ้ล (Apple Plate)" ขนาด (Size) 11"x12" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 321

"ถาดใบมะม่วง (Mango)" ขนาด (Size) 7"x10" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 325

"ถาดหลุมมะม่วงยักษ์ (Giant Mango Plate)" ขนาด (Size) "10"" x 14""
(Dia 8"")" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 695

"ถาดก้อนเมฆ (Cloud Plate)" ขนาด (Size) 8" x 10" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 287

"ถาดหลุมเด็ก (Kid Plate)" ขนาด (Size) W 7.5"xL9" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 305

"ถาดหลุมถั่วเล็ก (Small Bean Plate)" ขนาด (Size)8"x8" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 354

"ถาดหลุมถั่วใหญ่ (Big Bean Plate)" ขนาด (Size)W 8" x 10" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 429

"ถาดหัวกระต่ายเล็ก (Small Rabbit Plate)" ขนาด (Size) 6" x 8" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 314

"ถาดหัวกระต่ายใหญ่ (Big Rabbit Plate)" ขนาด (Size) 8" x 10" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 458

"ถาดเหลี่ยมหลุม (Rectangle Divided Tray)" ขนาด (Size) W 6.5" x L 10" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 326

"ถาดเหลี่ยมหลุม 1 หลุมกลม (Rectangle Divided Tray)" ขนาด (Size) 7" x 10" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 406

"ถาดเหลี่ยมหลุม 2 หลุมกลม (Rectangle Divided Tray)" ขนาด (Size) 7" x 10" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 417

"ถาดเหลี่ยมหลุม 2 หลุมเหลี่ยม (Rectangle Divided Tray)" ขนาด (Size) 7" x 10"
น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 427

"ถาดหัวหมีเล็ก (Small Bear Plate)" ขนาด (Size) W 6" x L 9.5" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 128

"ถาดหัวหมีใหญ่ (Big Bear Plate)" ขนาด (Size) W 9.5" x L 15"
(กรัม (Weigth (gram) 651

"ถาดหมีโคอาล่าเล็ก (Small Koala Bear Plate)" ขนาด (Size) 6"x8" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 277

"ถาดหมีโคอาล่าใหญ่ (Big Koala Bear Plate)" ขนาด (Size) 8"x10" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 430

"ถาดแมวเล็ก (Small Cat Plate)" ขนาด (Size) 6"x8" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 303

"ถาดแมวใหญ่ (Big Cat Plate)" ขนาด (Size) 8"x10" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 491

"ถาดเหลี่ยมมีด้ามเล็ก (Small Rectangle Plate With Handle)" ขนาด (Size) W 5" x L 9" (include handle 14") น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 411

"ถาดเหลี่ยมมีด้ามใหญ่ (Big Rectangle Plate With Handle)" ขนาด (Size) W 8" x L 11" (include handle 16") น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 630

"ถาดโต๊ะซูชิ (Sushi Table Plate)" ขนาด (Size) W21xL15xH3 cm. น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 483

"ถาดซููชิบันไดตรง (Sushi Stair Plate)" ขนาด (Size) W15"xL6"xH3.5" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 928

"ถาดซููชิบันไดเวียน (Sushi Stair Plate)" ขนาด (Size) W 21 x L 31 x H 11 cm.
น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 1000

"ถาดเสริฟไม้จริง (Serve Plate)" ขนาด (Size) W8"xL12"xH1.5" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 608

"ถาดเสริฟพื้นไม้อัด (Serve Plate) ขนาด (Size) W8"xL12"xH1" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram) 378

--------------------
วิธีทำความสะอาด ล้างน้ำไม่ได้ เช็ดทำความสะอาดเท่านั้น
#ถาดเหลี่ยม #ถาดไม้ #จานไม้จามจุรี #ถาด

#ถาดเหลี่ยมยาว #ถาดทรงขนมปัง #ถาดแอปเปิ้ล #ถาดใบมะม่วง #ถาดหลุมมะม่วงยักษ์ #ถาดก้อนเมฆ #ถาดหลุมเด็ก #ถาดหลุมถั่วใหญ่ #ถาดหัวกระต่ายเล็ก #ถาดหัวกระต่ายใหญ่ #ถาดหัวหมีเล็ก #ถาดหัวหมีใหญ่ #ถาดหมีโคอาล่าเล็ก #ถาดหมีโคอาล่าใหญ่ #ถาดแมวเล็ก #ถาดเหลี่ยมมีด้าม #ถาดโต๊ะซูชิ #ถาดซููชิบันไดตรง #ถาดเสริฟไม้จริง #ถาดเสริฟพื้นไม้อัด