จาน by Cafe Stationn

80 บาท
ค่าจัดส่ง
70 บาท
ผู้ขายจัดส่งเอง 70  บาท
สินค้า
กรุณาเลือก สินค้าของสินค้าก่อน
จำนวน - +

จำกัดการซื้อมากสุดจำนวน 100 ชื้น ต่อ 1 คำสั่งซื้อ

"จานกลม 6"" (Round Plate 6"") "ขนาด (Size) Dia 6" "น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)"163

"จานกลม 8""(Round Plate 8"")" ขนาด (Size) Dia 8' "น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)"290

"จานกลม 10""(Round Plate 10"")" ขนาด (Size) Dia 10" "น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)"430

"จานกลม 12""(Round Plate 12"")" ขนาด (Size) Dia 12" "น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)"530

"จานกลม 14""(Round Plate 14"")" ขนาด (Size) Dia 14" "น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)"780

"จานกลม 16""(Round Plate 16"")" ขนาด (Size) Dia 16" "น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)"890

"จานกลม 6""ไม้จามจุรี (Acacia Wood)(Round Plate 6"")" ขนาด (Size) Dia 6" "น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)"90

"จานกลม 8""ไม้จามจุรี (Acacia Wood)(Round Plate 8"")" ขนาด (Size) Dia 8' "น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)"191

"จานกลม 10""ไม้จามจุรี (Acacia Wood)(Round Plate 10"")" ขนาด (Size) Dia 10" "น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)"274

"จานกลม 12""ไม้จามจุรี (Acacia Wood)(Round Plate 12"")" ขนาด (Size) Dia 12" "น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)"512

"จานกลมมีก้น (Bottom Dish Plate)" ขนาด (Size) Dia 8" (Weigth (gram) 295

"จานกลมมีก้นจิ๋ว (Tiny Bottom Dish Plate)" ขนาด (Size) Dia 5" (Weigth (gram) 105

"จานหยดน้ำ 6""x10""(Water Drop Plate)" ขนาด (Size) 6" x 10" (Weigth (gram) 241 กรัม

"จานหยดน้ำ 8"" x 12""(Water Drop Plate)" ขนาด (Size) 8" x 12" (Weigth (gram) 365 กรัม

"จานหยดน้ำ 10"" x 14""(Water Drop Plate)" ขนาด (Size) 10" x 14" (Weigth (gram) 580 กรัม

"จานดอกไม้ 7.5""(Flower Plate)" ขนาด (Size) 7.5" (Weigth (gram) 286 กรัม

"จานดอกไม้ 10""(Flower Plate)" ขนาด (ize) 10" (Weigth (gram) 490 กรัม

"จานรองร้อน 6"" (Ears Plate)" ขนาด (Size) 6" (Weigth (gram) 229 กรัม

"จานรองร้อน 8""(Ears Plate)" ขนาด (Size) 8" (Weigth (gram) 368 กรัม

"จานกลมมีด้าม 6"" (6"" Handle Round Plate)" ขนาด (Size) Dia 6" x Stick 5 cm. (Weigth (gram) 221 กรัม

"จานกลมมีด้าม 8"" (8"" Handle Round Plate)" ขนาด Dia 8" x Stick 7 cm. (Weigth (gram) 371 กรัม

"จานกลมมีด้าม 10"" (10"" Handle Round Plate)" ขนาด Dia 10" x Stick 10 cm.(Weigth (gram) 500 กรัม

"จานกลมมีด้าม 12"" (12"" Handle Round Plate)" ขนาด Dia 12" x Stick 10 cm. (Weigth (gram) 635 กรัม

"จานสามเหลี่ยม (Triangle Plate)" ขนาด Dia 6" น้ำหนัก (กรัม (Weigth (gram)" 132

ค่าส่งราคาเริ่มต้นที่ 35 บาท

วิธีทำความสะอาด ใช้ผ้าเช็ด ห้ามล้างน้ำ

#จานกลม #จานไม้ #จานไม้จามจุรี #จานหยดน้ำ #จานกลมมีก้น #จานกลมมีก้นจิ๋ว