น้ำตาลโตนดผง จังหวัดสงขลา ตราตาลบุรี

164 บาท
ค่าจัดส่ง
ฟรี
ทั่วไทย
น้ำตาลโตนดผง
กรุณาเลือก น้ำตาลโตนดผง ของสินค้าก่อน
จำนวน - +
จากรุ่น สู่รุ่น จากภูมิปัญญาท้องถิ่น น้ำตาลโตนด คือ น้ำหวานจากช่อดอก และ ช่อผล ของตาลโตนดธรรมชาติ 100% ทำให้ความหวาน และความหอมยังคงอยู่ รับรู้ได้จากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ฟอกสี ไม่เติมสารเคมี
น้ำตาลโตนด "ตาลบุรี" LOW GI SUGAR
วิจัยแล้วพบ มี ค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ คือ น้ำตาลจะค่อย ๆ
ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่างช้า ๆ ส่งผลให้ระดับ
น้ำตาลในเลือดขึ้นช้าตามไปด้วย จึงช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

Natural
Low GI Sugar
Unique Flavour&Aroma
ขนาดบรรจุ
-แบบบรรจุขวด 150 กรัม
-แบบบรรจุจุกก๊อก 140 กรัม
-แบบบรรจุซอง 30 ซอง ขนาดซองละ 7 กรัม รวมน้ำหนัก 30 ชอง 210 กรัม
รวมค่าส่งทุกเซต