ข้าวสังข์หยด พัทลุง

490 450 บาท ส่วนลด 8%
ค่าจัดส่ง
 บาท
Kerry   บาท
ทั่วประเทศ
ตัวเลือกสินค้า
กรุณาเลือก ตัวเลือกสินค้าของสินค้าก่อน
จำนวน - +

จำกัดการซื้อมากสุดจำนวน 50 ชื้น ต่อ 1 คำสั่งซื้อ

บรรจุ
1 ถุง 5 กิโล และ 9 กิโล

ข้าวสังข์หยด เมืองพัทลุง เป็นสิทธิของชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพัทลุงเท่านั้นหากมีการผลิตข้าวชนิดนี้นอกจังหวัดพัทลุง และใช้ชื่อข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงก็จะเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งกระบวนการผลิตข้าวที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าว GI จึงต้องมีกระบวนการควบคุมตรวจสอบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าได้ โดยผู้มีสิทธิขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง" ต้องมีคุณสมบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

ข้าวสังข์หยดซ้อมมือ ก็คือข้าวสังข์หยดกล้องนั่นเอง เพียงแต่นำข้าวกล้องมาขัดสี เยื่อหุ้มเม็ดข้าวให้ถลอก ประมาณ 5 หรือ10 เปอร์เซ็นต์ (ในขณะที่ข้าวกล้องจะกระเทาะเอาเปลือกข้าว (แกลบ) ออกอย่างเดี่ยวไม่ขัดสี) การขัดสีก็เพื่อเวลาหุงข้าวออกมาแล้วข้าวจะนุ่มรับประทานได้ง่ายยิ่งขึ้น และจมูกข้าวก็ยังคงเหลืออยู่เหมือนเดิม รวมทั้งคุณค่าทางอาหารต่างๆก็ยังอยู่ครบถ้วน แต่จะมีเพียงเส้นใยอาหารและเกลือแร่บางส่วนที่ถูกขัดออกไปพร้อมกับเยื่อหุ้มเมล็ด